Wat te doen bij een reanimatie?

BRON: RODEKRUIS.NL

Als een slachtoffer bewsuteloos is, moet je direct 112 (laten) bellen. Als het slachtoffer niet of niet normaal ademt of als je twijfelt , begin je zo snel mogelijk met de reanimatie. Je start met 30 borstcompressies en geeft daarna 2 beademingen. Dit blijf je afwisselen tot de AED arriveert. Als je de AED al tot je beschikking hebt, sluit je die zo snel mogelijk aan. 

Wat stel je vast bij een hartstilstand?

Het slachtoffer reageert niet op aanspreken en schudden en blijkt daarmee bewusteloos. Het slachtoffer ademt niet normaal, heeft geen effectieve ademhaling. Indien deze twee signalen zijn vastgesteld, wordt zo snel mogelijk met reanimatie gestart.

Wat doe je bij een hartstilstand? 

* Bel of laat 112 bellen.

 - Zet je telefoon op de luidspreker (zodat je kunt luisteren en spreken en tegelijkertijd kunt handelen). 

 - Laat een AED halen indien deze beschikbaar is (als het goed is, wordt de burgerhulpverlening hiervoor ingezet via de 112-melding). 

 - Volg de instructies van de 112-centralist op. 

* Controleer de ademhaling: ademt niet normaal (heeft geen effectieve ademhaling). 

* Start reanimatie:

 - Volg instructies van de 112-centralist en/of de aanwezige AED.

 - Ga door met de reanimatie; 30 borstcompressies en 2 beademingen blijven afwisselen.

 - Als er een tweede (burger)hulpverlener is, wissel dan elke 2 minuten (ongeveer 4 cyclussen van borstcompressies en beademingen). 

 * Dit blijf je continueren tot er professionele hulp aanwezig is. Bij een reanimatie-oproep worden via de 112-centrale 2 ambulances, politie en brandweer gealarmeerd. Zij zullen verdere instructies geven over het vervolg. 

De AED na gebruik tijdens reanimatie

Uiteraard zijn de AED's van Stichting AEDInSchuytgraaf voor algemeen gebruik, maar willen wij ze ook heel graag weer terug om ze na een reanimatie te laten resetten en te voorzien van nieuwe materialen. In de AED's van Stichting AEDInSchuytgraaf vind je een kaartje waarop de contactgegevens staan. Uiteraard mag de AED ook terug gebracht worden naar het adres waar die ook opgehaald is.

Nazorg na een reanimatie

Een reanimatie meemaken kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Je kunt na afloop allerlei vragen of gevoelens hebben. Er bestaat een mogelijkheid om met andere betrokkenen van de reanimatie in contact te komen via het online platform HartslagSamen. Na een reanimatiemelding kun je via je tijdlijn in de app van Hartslag.nu aangeven of je hieraan wil deelnemen.