Wat is een AED?

BRON: BUURTAED.NL

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor, maar daar hangen vaak geen AED's. Daarom raadt de Hartstichting aan om er voor te zorgen dat er in de wijken dichtbij de bewoners voldoende AED's hangen, die ook 's nachts bereikbaar zijn. Elke seconde telt bij een hartstilstand. 

Een AED werkt automatisch, waarbij het apparaat zelf bepaalt of een elektrische schok wel of niet gewenst is. Een AED kan daarom ook door niet-getrainde personen gebruikt worden in het geval van een noodsituatie. 

Een AED is echter geen hartmassageapparaat. Bij een reanimatie moet men steeds hartmassage (borstcompressies) en indien mogelijk ook mond-op-mondbeademingen toepassen; dit noemt men cardiopulmonale reanimatie (CPR). Het aanleggen van een AED is geen vervanging voor het toepassen van CPR maar werkt er aanvullend op.