Burgerhulpverlener

BRON: HARTSLAGNU.NL

Een Burgerhulpverlener is een persoon van 18 jaar of ouder, die kan reanimeren (en daarvoor een erkende training heeft gevolgd) en zich heeft aangemeld bij Hartslag.nu als burgerhulpverlener. Als burgerhulpverlener vergroot men de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Hierdoor kunnen zij helpen levens te redden!

De cruciale tijd bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten. Voor professionele hulpverlening is het echter vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer met een hartstilstand aanwezig te zijn. Als burgerhulpverlener kun jij in die eerste minuten de eerste hulp opstarten. 

Jouw taak als burgerhulpverlener

Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtst bij het slachtoffer zijn automatisch een alarmoproep. Deze oproep kan oproepen om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met de reanimatie, het kan ook zijn dat de burgerhulpverlener gevraagd wordt de AED te gaan halen die het dichtst bij hangt. Indien deze AED in een afgesloten kast met pincode hangt, ontvangt de burgerhulpverlener de toegangscode in dezelfde oproep. Deze burgerhulpverlener gaat daarna ook zo snel mogelijk naar het slachtoffer. De burgerhulpverlener reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals de reanimatie overnemen. 

Bereikbaarheid van burgerhulpverleners

Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die zich binnen een straal van 750 meter van het slachtoffer bevinden, automatisch gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een bericht op zijn telefoon, per app of sms.

Uiteraard verleent een burgerhulpverlener alleen hulp wanneer hij kan. In de app HartslagNu kan de burgerhulpverlener aangeven wanneer hij wel of geen eerste hulp kan verlenen. Ook kan het zijn dat de oproep binnenkomt op een moment dat de burgerhulpverlener niet weg kan, dit is geen probleem. Burgerhulpverleners die eerste hulp gaan verlenen, dus of gelijk naar het slachtoffer gaan of de AED gaan halen, bevestigen hun komst per sms met 'ja' of per app met 'accepteren' of 'afwijzen'. 

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is. Je kunt je alleen registreren als burgerhulpverlener als je een erkende reanimatietraining hebt gevolgd. Het is belangrijk om ieder jaar daarvoor ook een opfristraining te doen. Meer informatie hierover vind je op de pagina 'reanimatietraining met AED'.