Vrijwilligers stichting aedinschuytgraaf

Zonder vrijwilligers bestaat er geen Stichting AEDInSchuytgraaf. Hier geldt duidelijk het motto: 'vele handen maken licht werk'.

Als Stichting willen we graag zichtbaar zijn binnen Schuytgraaf, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we blij dat er meer mensen zijn die Stichting AEDInSchuytgraaf ook een warm hart toedragen en ons daarom willen helpen. De vrijwilligers zijn onder andere zichtbaar bij de verschillende evenementen waar wij aan deel nemen. Een voorbeeld hiervan is de Koningsmarkt in Schuytgraaf. Omdat er bij dit soort dingen veel hulp nodig is, wordt de inzet van vrijwilligers gecoördineerd door één persoon, Toos van Rooij. 

Toos van Rooij - coördinator vrijwilligers

Marc Heijmen - technische ondersteuning

Mijn naam is Marc Heijmen. Ik woon met mijn gezin al 14 jaar met veel plezier in Schuytgraaf. Vanuit hier run ik ook ons bedrijf Heijmen Elektrotechniek. Klanten kunnen bij me terecht voor het aanpassen van een groepenkast, het installeren van een zonnestroominstallatie, tot de volledige elektrotechnische installatie van een nieuwbouwwoning. We bieden het hele pakket. Dit pakket wordt binnenkort uitgebreid met het installeren van airco’s. Op de facebookpagina van Schuytgraaf zag ik een oproep dat er een installateur gevraagd werd om de AED-apparatuur aan te sluiten. Hier hoefde ik niet lang over na te denken. Ik heb het graag gedaan en vind het fijn dat ik zo mijn steentje kan bijdragen voor onze wijk.